Una mujer con discapacidad está sentada en una silla de ruedas frente a una mesa y su portátil, mientras sujeta un bolígrafo y toma notas en un cuaderno.

Què és el nou Decret 209/2023 de Catalunya i com impacta en l’accessibilitat web?

Nota: Si vols accedir a la versió en espanyol de l’article clica aquí. Aquest article s’ha traduït al català de manera excepcional perquè el seu contingut va dirigit gairebé en exclusiva al territori català. La resta de la nostra web està en espanyol perquè va dirigida al mercat nacional i llatinoamericà.

El 30 de novembre de 2023 va marcar una fita significativa en el compromís de Catalunya per la inclusió, la igualtat i l’equitat d’oportunitats per a totes les persones, això degut a la publicació del Decret 209/2023 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquest decret aprova el tan esperat Codi d’accessibilitat de Catalunya, la seva entrada en vigor va ser l’1 de març de 2024, significat un pas important cap a la creació d’entorns veritablement accessibles i equitatius.

Nou codi d’accessibilitat per a Catalunya

Cal destacar que el nou codi representa un avanç crucial en el desplegament de la Llei 13/2014 d’Accessibilitat de Catalunya, abordant les necessitats de les persones amb discapacitat i aquelles que enfronten dificultats d’interacció amb el seu entorn.

Amb un total de 199 articles i 15 annexos, el Decret 209/2023 estableix condicions, requisits i solucions per garantir l’autonomia i la no discriminació en espais públics, edificis, transport, serveis, productes i processos de comunicació.

Un dels aspectes més destacats és el seu enfocament integral, ja que no només busca millorar les condicions d’accessibilitat en noves construccions sinó que també impulsa la transformació de l’entorn existent.

Per això proposa aconseguir-ho a través d’ajustos raonables que inclouen els entorns digitals, reconeixent així la importància creixent de l’accessibilitat en el món virtual.

Què implica el nou Decret 209/2023 per a l’accessibilitat web i digital a Catalunya?

Aquest nou marc legal complementa el Reial decret 1112/2018 a nivell nacional i té un impacte significatiu en com es desenvolupen i ofereixen els serveis en línia a Catalunya.

Definint requisits mínims i terminis d’aplicació per a productes i serveis així com els requisits específics de cada sector. Alguns dels aspectes més rellevants inclouen:

Analitzem com aquest decret afecta a diversos sectors i com recolza l’accessibilitat web i digital a Catalunya.

Capítol 5 enfocat en productes

Dins del marc dels productes, el capítol 5 estableix que tant els nous serveis com els productes incorporats a serveis existents han de complir amb els requisits especificats en el decret des del moment en què es posin a disposició del públic.

En aquest sentit, les pàgines i aplicacions web han d’adherir-se als estàndards d’accessibilitat definits per la normativa UNE-EN 301549.

Així mateix, els documents dirigits al ciutadà han d’assegurar que almenys el 25% d’ells estiguin disponibles en format de lectura fàcil, mentre que tots els continguts en línia han de comptar amb opcions d’àudionavegació, audiodescripció, subtitulat i interpretació en llengua de signes catalana.

Capítol 6 enfocat en serveis

Pel que fa als serveis, el capítol 6 del decret estipula que les disposicions són aplicables a tot servei d’ús públic tant de titularitat pública com privada destinat a ser contractat o gaudit per persones de manera individual o col·lectiva.

S’estableixen mesures específiques per a empreses de subministrament d’aigua, llum, gas i telecomunicacions, les quals han de complir amb estàndards d’accessibilitat més rigorosos.

A més, s’exigeix que els serveis d’ús públic informin sobre les seves condicions d’accessibilitat classificant-les com a accessible, accessibilitat bàsica, disponible parcialment accessible o no accessible.

A més de proporcionar informació detallada sobre l’accessibilitat dels seus serveis, instal·lacions, procediments i dependències en les seves pàgines web.

Aplicació normativa

L’aplicació normativa del decret inclou disposicions específiques per a una àmplia gamma de serveis, abastant els següents:

Per a cada categoria de servei s’estableixen requisits particulars que han de complir-se per garantir l’accessibilitat a persones amb discapacitat.

D’aquesta manera, el Decret 209/2023 reforça el compromís de Catalunya amb l’accessibilitat web i digital establint requisits específics i obligacions per garantir que totes les persones puguin accedir i utilitzar els serveis i productes oferts a la regió de manera més equitativa i sense discriminació.

Compliment del Decret 209/2023 d’accessibilitat de Catalunya amb inSuit

Amb inSuit podràs complir amb el Decret 209/2023 sobre accessibilitat a Catalunya, facilitant així la navegació independent en línia per a persones amb discapacitat, el que representa un canvi significatiu d’impacte social.

Fem que el procés sigui simple per a tu! Oferim una solució que compleix amb les pautes WCAG, especialment la versió 2.2, assegurant així que la teva pàgina web compleixi amb els estàndards i regulacions d’accessibilitat sense necessitat de realitzar modificacions complicades en la teva web original. Estàs interessat en fer accessible la teva pàgina web?